Kellenek-e közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervek?

Kiripovszky Fruzsina, Hartman Mátyás
Szent István Egyetem MKK KTI Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszék

„A vizsgált tervek végrehajtásában a formai és tartalmi követelmények pontatlan meghatározása miatt jelentős eltérések vannak. A tervek között találunk olyat, amely sem a terv bázisévét, sem a tervezési időszakot nem tünteti fel, a kormányrendeletben meghatározott pontok pedig hiányosan vannak kifejtve.

[...]

Kimagasló eredményt ért el a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft., a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft., a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Tíz közszolgáltató végzett az átlag alatt, ami a vizsgált  tervek 67%-át jelenti. Ez a tartalmi követelmények pontatlan meghatározása miatt áll fenn.

[...]

VAN-E ÉRTELME EZEKNEK A TERVEKNEK?

Az továbbra sem világos, hogy mi a közszolgáltatói tervek valódi célja. Az általunk tapasztalt óriási eltérések következménye lehetett volna, hogy a hatóságok nem fogadják el, átdolgozásra visszaadják ezeket, de ez nem következett be. Így viszont értelmét vesztheti e tervek készítése. Ezt erősítheti, hogy a még kialakuló rendszerek esetében egy-egy közszolgáltató által lefedett terület akár egy éven belül is változhat.” 

Zöld Ipar Magazin (ZIP), IV. évfolyam, 2014. december, 16–17. o.