Közeledik a tavasz és gyomirtás ideje. Ne felejtsük el!

A Friends of Earth európai környezetvédelmi ernyőszervezet által végzett vizsgálat szerint az európaiak 44 százalékának a vizeletében található glifozát. Máltán ez az arány 90, Németországban 70, Magyarországon 50, Bulgáriában és Macedóniában viszont csak 10 százalék volt – bár ezek az arányok a kis mintaszám miatt nem igazán adnak valós képet az országok közti eltérésekről.

Bővebben itt: https://www.origo.hu/egeszseg/20130618-a-folyekony-kapa-mar-a-szervezetunkben-van-glifozat-hormonrendszer.html

„Állatkísérletek alapján a glifozát nem rákkeltő. Az in vitro és in vivo genotoxikológiai tesztek negatívak lettek, és az EPA az E kategóriába sorolta (bizonyítottan nem rákkeltő emberekre), míg az IARC nem tartja nyilván. Nem mutatott mutagén hatást a Salmonella, E. coli vagy kínai hörcsög esetében (Cricetulus griseus), valamint a DNS-javítás vizsgálat is negatív lett a Bacillus subtilis és hepatocita kultúrákban. Humán allergiás hatást sem jelentettek.

De aggodalomra okot adó kutatási eredmények jelentek meg 2009-ben a glifzátokat illetően. Kutatók egy csoportja több vizsgálat alapján arra jutott, hogy a glifozát-alapú herbicidek toxikusak és endokrin diszruptorok az emberi sejtekre nézve. Összességében a glifozát-alapú herbicidek élelmiszerben és takarmányban megtalálható szermaradékainak sejtekre gyakorolt hatásáról alkotott eddigi elképzeléseket felülvizsgálni javasolják, a glifozát karcinogén/mutagén/reprotoxikus besorolását illetően is.

A francia Seralini által vezetett kutatás kimutatta, hogy a glifozát – Roundup nevű adjuváns jelenlétben – a humán embrionális-, köldök- és méhlepény sejtvonalakon DNS töredezést és sejtpusztulást okoz.

Argentínában 2009-ben egy kutatás a glifozát teratogén hatását bizonyította gerinceseken.Az embrionális fejlődést vizsgálva konzekvens és szisztematikus deformációkat figyeltek meg a Xenopus laevisafrikai karmosbékákon végzett vizsgálatok során. A glifozát hatására csökkent a fej mérete, a központi idegrendszerben genetikai változások következtek be, a koponyát formáló sejtek nagy számban pusztultak és deformálódtak a porcok. Az eredményeknek azért is van nagy jelentősége, mert a gerincesek között meglepően megőrződött az embrionális fejlődés során fellépő genetikai mechanizmusok hasonlósága, tehát a humán embriókra is lehet akár ilyen hatással a szer. Ennek alapján a glifozát használatának betiltását kérte a kutatást vezető professzor az argentín kormánytól, környezetvédők pedig be is perelték a glifozátot gyártó amerikai Monsanto vállalatot.

 2010-ben tovább bővültek az információk, miszerint a glifozát megmérgezheti a termést, talajt, vadvilágot, állatállományt és magát az embert is, tehát a szer az egész ökoszisztémát veszélyezteti többféle úton is, ami miatt különböző szervezetek és egyének már régóta a glifozát betiltásáért küzdenek, mindeddig azonban hiába. A vizsgálatok során jóval az ajánlott mezőgazdasági felhasználási mennyiségek alatt is komoly egészségkárostó hatások jelentkeztek. A glifozát megköti a fém ionokat (kelátor), amivel szisztemikus hatásokat fejt ki több fő enzimre, melyek működése multivalens ionoktól függ. Laborkísérletek már egyértelműen a glifozáthoz tudtak kötni bizonyos születési rendellenességeket is.

Bővebben itt: https://www.kockazatos.hu/anyag/glifozát