Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Híreim

 Saját (akár más szerzőkkel közösen) ismeretterjesztő és/vagy szakmai írásaim, összefoglalásaim.

 KOMPOSZTÁLJ! Egy rövid ismertető:

https://prezi.com/view/nTjlJCpFT863PVElx757/

 

 


  

Hozza-viszi a víz, és az ember? – PET-patt

 

Tisza-tó vadregényes vidék. Szigetek, nádfoltok, vízinövényekkel szabdalt vízfelület. Hétköznap nyugalom és csend, csak néhány megszállott horgász látható a parton és a vízen.

...

Hajnal napsugarai lassan beterítik a tavat és nádasait. A madarak élénk kommunikációja közben pattogó hangokat lehet hallani. PET-patt.

szemet_2.jpg

 

 

 

 

 

 

tisza_to_julius.pdf • PET-patt
 • Kellenek-e közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervek?
 • Two ancient wheat species, possibilities for the production of einkorn and emmer in organic farming
 • "Minek minősítselek? " Zöld Ipar Magazin, IV. évfolyam, 2014. június, 20-22. o.
 • A hulladék begyűjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-től a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllői Campusán
 • Az alakor és a tönke termesztésbe való visszahozatalának vizsgálata (The Analysis of the possible reintroduction of einkorn (Triticum monococcum) and EMMER (triticum dicoccum) into production)
 • Árvizektől a zöldülő gazdaságig - útmutató önkormányzatoknak az éghajlatváltozási stratégiához
 • Mezőgazdasági környezetgazdálkodás
 • A mangalica sertés tartása
 • Hulladékmegelőzés lehetőségei
 • Fizika, kémia és biológiai a talajban?; Szervestrágyázás; Műtrágyázás

  


Kellenek-e közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervek?

Kiripovszky Fruzsina, Hartman Mátyás

Szent István Egyetem MKK KTI Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszék

...

"A vizsgált tervek végrehajtásában a formai és tartalmi követelmények pontatlan meghatározása miatt jelentős eltérések vannak. A tervek között találunk olyat, amely sem a terv bázisévét, sem a tervezési időszakot nem tünteti fel, a kormányrendeletben meghatározott pontok pedig hiányosan vannak kifejtve."

...

Kimagasló eredményt ért el a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft., a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft., a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Tíz közszolgáltató végzett az átlag alatt, ami a vizsgált  tervek 67%-át jelenti. Ez a tartalmi követelmények pontatlan meghatározása miatt áll fenn"

...

"VAN-E ÉRTELME EZEKNEK A TERVEKNEK? Az továbbra sem világos, hogy mi a közszolgáltatói tervek valódi célja. Az általunk tapasztalt óriási eltérések következménye lehetett volna, hogy a hatóságok nem fogadják el, átdolgozásra visszaadják ezeket, de ez nem következett be. Így viszont értelmét vesztheti e tervek készítése. Ezt erősítheti, hogy a még kialakuló rendszerek esetében egy-egy közszolgáltató által lefedett terület akár egy éven belül is változhat." 

 

Zöld Ipar Magazin (ZIP), IV. évfolyam, 2014. december, 16-17. o.

Megrendelhető: www.zipmagazin.hu/

                                                                                                                                                                                  

"Two ancient wheat species, possibilities for the production of einkorn and emmer in organic farming

Andrea Emődi, Imre Tirczka, Mátyás Hartman, Csaba Dobolyi, Flóra Sebők, Ferenc Gyulai

The diploid einkorn (Triticum monococcum ssp. monococcum) and the tetraploid emmer (Triticum turgidum ssp. dicoccum) have been produced in smaller areas − primarily in poor quality arable lands in the mountains − in Hungary until the 19th century. Nowadays these two ancient glumaceous wheat species came into the limelight again, as they could be possibly used mostly in organic farming. The aim of our research was to expand the currently available – and fairly incomplete − knowledge about the organic production of einkorn and emmer. We compared the plant development, the weed control characteristics, the yield level and the effects of soil quality in the case of the einkorn variety called „Mv Alkor” and the emmer variety called „Mv Hegyes” in field experiments. According to our results covering one vegetation period, it can be stated that both species could be successfully used in organic farming even in areas with lower production potentials, as their production technology can be easily integrated into this kind of system. Especially, the general weed and ragweed control features of einkorn proved to be very beneficial."

 

Itt tölthető le: annals.fih.upt.ro/pdf-full/2014/ANNALS-2014-2-05.pdf

 


Minek minősítselek?

"Vajon a biológiai úton lebomló műanyag csomagolás környezetbarát termék vagy a fogyasztók megtévesztése?

...

Napjainkban is kérdéses a nagy mennyiségben keletkező, biodegradálhatónak jelzett műanyag csomagolási hulladék biológiai úton történő átalakulása. A lebomló műanyag csomagolások forgalomba hozatalának magyar szabályozása nem megfelelő, hiányoznak a lebomlást alátámasztó, alapos vizsgálatok.

...

... meglepő és erősen bírálható, hogy több gyártó jelenleg is használhatja a KT-47 feltételrendszer alapján minősített termékére 2014. decemberig a nemzeti és uniós védjegyet. Ezek között megtalálhatók a "QUALBIO FS lebomló adalékanyagot tartalmazó polietilén bevásárlótáskák", valamint számos gyártó "D2w biológiai úton lebomló adalékanyagot tartalmazó csomagolása" is. Világos, hogy a már nem érvényes minősítési rendszer alapján használt védjegy a fogyasztókat téveszti meg.

Mindezek értelmében összefüggésében elmondható, hogy szükséges lenne a lebomló műanyagokat megfelelően minősítő jogi szabályozás bevezetése, az oxo-biodegradálható műanyagok előállításának és forgalmazásának tiltása."

 

 

Zöld Ipar Magazin, IV. évfolyam, 2014. június, 20-22. o.

1402385087547161.jpg

 

(Bordós Gábor, Háhn Judit, Hartman Mátyás, Kriszt Balázs, Szoboszlay Sándor

Szent István Egyetem, Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszék)

 

Megrendelhető: www.zipmagazin.hu/

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A hulladék begyűjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-től a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllői Campusán

nevtelen-3.png

 

A következőkben vázlatosan, a teljesség igénye nélkül megkíséreljük bemutatni azokat a kezdeményezéseket, lépéseket, amely során több alaklommal változtatni kívántunk mind a Kollégium, mind az Egyetem hulladékgazdálkodásán. 20 év története, amelyből természetesen kimaradtak dolgok, kiadványok, rendezvények, stb., de a tanulságok nem.

...

"III. A több éves huzavona végén 1999. őszén megkezdődött az irodákban és a kollégiumban keletkező papírhulladék szelektív gyűjtése: 14 db 1100 literes konténert helyezett ki a Duna Recycling Bt. (jelenlegi neve Duna Hulladékhasznosító Kft.), s ezeket előzetes telefonos egyeztetésünket követően kb. havonta egyszer ürítették. A programhoz az Egyetem mellett a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet is csatlakozott. 2000. folyamán az egyetemi és kollégiumi konténerekből összesen 10,4 tonna, míg a kutatóintézettől 1,6 tonna papírt szállított el a Duna Recycling Bt. ..."

... 

IX. 2013. ősz …. Ez már egy új fejezet, amelyet most írunk együtt. (Szelektív SZIE facebook) Szeptember 8-től szelektív hulladékgyűjtés SZIE Gödöllői Kollégiumokban!

Teljes történet itt: Hulladékok története a SZIE-en

(2013. augusztus 31.)


 Az alakor és a tönke termesztésbe való visszahozatalának vizsgálata

 

EMŐDI ANDREA1 – GYULAI FERENC3 - HARTMAN MÁTYÁS2 – TIRCZKA IMRE3

 

1Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar

Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet

2100 Gödöllő, Páter k. u. 1. e-mail: emodi.andi@gmail.com

2Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar

Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszék

3Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar

 Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Agrár-környezetgazdálkodási Tanszék

 

Kulcsszavak: alakor, tönke, búzafajok, ökológiai termesztés

 

Összefoglalás: Vizsgálatainkat a Szent István Egyetemhez tartozó Babatvölgyi Biokertészet Tanüzem által a rendelkezésünkre bocsátott 1,4 ha területű táblán végeztük, amelynek felében alakor, felében tönke került elvetésre. Ezen belül hat eltérő tápanyagadottságú parcella került kijelölésre, amelyekben növényszám, növénymagasság, kalászhossz, bokrosodás és gyomborítottság mérését végeztük el. Az aratást követően szintén ezen parcellákra felosztva terméstömeg, szem-szalma arány és ezermagtömeg vizsgálatát is elvégeztük. Az eredményeken SPSS programmal lineáris regresszió segítségével megvizsgáltuk, hogy milyen összefüggés lehet a növény tulajdonságai és a tápanyagok mennyisége között.

  

Tájökológiai Lapok 9 (2): 443-450. (2011) (http://www.tajokologiailapok.szie.hu/) , www.tajokologiailapok.szie.hu/pdf/201102/17_Emodi.pdf

 

The Analysis of the possible reintroduction of einkorn (Triticum monococcum) and EMMER (triticum dicoccum) into production

 

ANDREA EMŐDI1 –GYULAI FERENC3 - MÁTYÁS HARTMAN2 –IMRE TIRCZKA3

 

1Szent István University, Faculty of Agricultural and Environmental Sciences

Institute of Environmental and Landscape Management

2100 Gödöllő, Páter Károly street 1.E-mail: emodi.andi@gmail.com

2Szent István University, Faculty of Agricultural and Environmental Sciences

Institute of Environmental and Landscape Management, Department of Environmental Protection and Environmental Safety

3Szent István University, Faculty of Agricultural and Environmental Sciences

Institute of Environmental and Landscape Management, Department of Agro-Environmental Management

 

Keywords: einkorn, emmer, wheat species, organic farming

 

The einkorn variety „Mv Alkor” and the emmer variety „Mv Hegyes” are resistant varieties having high nutritional value and low nutrient demands, which are recommended to use in organic farming. Being new varieties, currently only limited experience is available about their production. Therefore, the aim of our research was to collect more knowledge about einkorn and emmer and to gain experience about their production besides the development of a new series of analyses which – together with the results of new research – may help to collect more knowledge about the production characteristics of these two varieties.

Field experiments were carried out in the 1.4 hectares large field of the Babatvölgy Organic Educational Farm belonging to the Szent István University. Einkorn was sown in half of the area, while emmer was sown in the other half. The field was divided into 6 parcels having different nutrition levels. We made analyses regarding the number of plants, the height of plants, the length of heads, the process of growing thick and weed cover in these parcels. After harvest we also made analyses about the weight of yield, the seed-straw ratio and the thousand-kernel weight by parcels. Based on the results a linear regression analysis was carried out with the help of the SPSS program. The analysis investigated the connections between the characteristics of the plants and the amount of nutrients in the soil.

According to the results, it can be stated that both einkorn and emmer are able to reach the expected yields even in soils with low nutrient level, their production technology is environmentally sound, and it is profitable even these areas as well. Furthermore, due to its allelopathic effect einkorn can be also used for the cleaning of arable lands infested with ragweed.

 

Tájökológiai Lapok 9 (2): 443-450. (2011) (http://www.tajokologiailapok.szie.hu/)

 


Árvizektől a zöldülő gazdaságig - útmutató önkormányzatoknak az éghajlatváltozási stratégiához

e_kiadvany.jpg

 

Szerzők: Fülöp Orsolya | Király Zsuzsanna | Lohász Cecília | Váczi Vincent (Energiaklub) Hartman Mátyás (Szent István Egyetem Mezőgazdaság és Környezettudományi Kar)

 2012

Kiadja ENERGIAKLUB Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ (www.energiaklub.hu, info@energiaklub.hu, Budapest, 2012)

ISBN 978-615-5052-09-5

 Rövid, érthető és hasznos útmutatóból megtudhatjuk, mit nyerhet egy település az éghajlatváltozási stratégiával, milyen hatásai lesznek az éghajlatváltozásnak, melyek a stratégiai tervezés lépései, és hogyan kell hozzákezdeni a stratégia elkészítéséhez. Tanácsokat megfogadva pénzt takaríthatnak meg, megfelelően tájékoztathatják a településén élőket, úgy, hogy közben a helyi gazdaságot is élénkítik.

A kiadvány ingyenesen, regisztráció után letölthető: 

 energiaklub.hu/publikacio/arvizektol-a-zoldulo-gazdasagig


mg_kv_konyv.jpg

 Mezőgazdasági környezetgazdálkodás

Szerzők: Ángyán József, Hartman Mátyás,  Szemán László, Tirczka Imre

Alkotó-szerkesztő: Podmaniczky László

ISBN 978-963-9675-97-1

FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet

 Témák:

 • A környezetgazdálkodás alapjai
 • Természetvédelem
 • A hulladékgazdálkodás
 • Környezeti hatásvizsgálat
 • A mezőgazdasági termelés hatása a környezetre
 • A talaj szennyeződése és leromlása, védekezés a káros hatások ellen
 • Gazdálkodás védett és érzékeny természeti területeken
 • Integrált termesztési technológiák
 • Ökológiai gazdálkodás
 • Gyepgazdálkodás
 • Az agrár-környezetgazdálkodás támogatási rendszere

 


 

A mangalica sertés tartása (kézirat)

Összeállította: Tóth Péter, Hartman Mátyás (2007)

2007-ben felkértek minket egy rövid, akár tananyagként vagy ismeretterjesztő anyagként használható anyag összeállítására a mangalicáról. Sajnos, kiadásra sohasem került. Ha már dolgoztunk vele, akkor legyen közkincs: A mangalica sertés tartása - kézirat (2007)

 

 


 

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium felkérésére a Szent István Egyetem és az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség 2012. június 13-14. között Gödöllőn konferenciát szervezett „Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás” címmel.

A konferencia harmadik napján oktatási program keretein belül a hulladékgazdálkodási technikák és technológiák alapjaival, illetve az aktuális, hazai hulladékpolitikai ismeretekkel lehetett volna megismerkedni. A kevés jelentkező miatt ez a program elmaradt. Többen kérték, hogy az előadásomat ettől függetlenül megkaphassák, így íme itt az előadásom vázlata letölthető formában (pdf).

 

 

Hulladékmegelőzés lehetőségei előadás tervezett vázlata

2012. június 15.

 


 A TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002 "A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése" c. program keretében részt vettem 4 tananyag összeállításában, amelyből 3 letölthető sok más tananyag mellett a tananyagbank.nive.hu/ honlapról regisztráció és belépés után. Egy kis apró hiba, hogy a nevemet még mindig egy n-nel írom!

Fizika, kémia és biológia a talajban?

talaj.jpg

Követelménymodul: 2203-06 Növénytermesztés

Szervestrágyázás

szerves.jpg

 

Követelménymodul: 3112-08 Mezőgazdasági alapismeretek

Műtrágyázásmu.jpg

Követelménymodul: 3112-08 Mezőgazdasági alapismeretek